Ισότιμη Εργασία & Εκπαίδευση για Όλους - Equality Works

Το νέο έργο του Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity με τίτλο "Ισότιμη Εργασία και Εκπαίδευση για Όλους –Equality Works", ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση προς την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία και την εκπαίδευση για όλες και όλους, παρέχει υποστήριξη και ενδυνάμωση σε άνεργους μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο ή εκτός δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, που διαμένουν στην Αττική και ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα 15-67 ετών.

Εργασιακή Συμβουλευτική

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου διατηρούν στον πυρήνα τους την εξατομικευμένη Εργασιακή Συμβουλευτική, ενώ ενισχύονται οι συνεδρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Μαθήματα Ελληνικών

Τα μαθήματα, για αρχάριους και προχωρημένους, λειτουργούν υποστηρικτικά στα άτομα που στοχεύουν στην ένταξή τους σε κάποια μορφή απασχόλησης ή εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα προετοιμασίας για πιστοποίηση.

Diversity in the Workplace

Δράση αλληλένδετη με την υπηρεσία της Εργασιακής, που υποστηρίζει τον ιδιωτικό τομέα στη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ενισχύουμε την

Ισότιμη Πρόσβαση

Στόχος του έργου, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2021, είναι η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των πληθυσμών με προσφυγικό και μεταναστευτικό προφίλ στην αγορά εργασίας και στη μη τυπική και τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Εργασιακή Συμβουλευτική

Ομάδες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Σεμινάρια Ανάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων

Peer Learning

Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Mentoring

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνοντας ένα email στην Κατερίνα Καπνίση στο [email protected], εάν θέλετε να συμμετάσχετε, συζητήστε ή να διαδώσετε μαζί μας το μήνυμα της ισότιμης πρόσβασης. Ενημερώστε μας για τις σκέψεις και τις ιδέες σας!

Please enter the reCaptcha public and private keys inside the admin panel!

Εγγραφείτε στο Newsletter Μας

© 2020. All rights reserved. Manufactured by Sociality.

TOP